Cari
GURU
untuk Mengajar

Di Rumah atau Dalam Talian

GuruQu

Home Tutor, Platform untuk mencari guru bagi tujuan mengajar di rumah.

Chat Guruqu

Kemudahan Chat untuk dimanfaatkan oleh pelajar & ibu bapa untuk bertanyakan soalan pelajaran melalui aplikasi Chat.

Online guruqu

Sesi pembelajaran dan pengajaran secara video atas taliano secara langsung atau rakaman.